OZNAM: Lockdown – zrušené sv. omše – pravidlá

Na základe zavedenia lockdownu, od 25. 11. 2021, sú sv. omše v kostole ZRUŠENÉ do odvolania!

Dovolená je individuálna pastorácia, sv. spoveď, sv. prijímanie, duchovný rozhovor a to všetko po telefonickom dohovore.

Preto v ktoromkoľvek prípade volajte na:
Mobil 0917 350 290
Mail: rasto.polak@gmail.com

Rastislav Polák, dekan – farár