OZNAM: Master v teológii manželstva a rodiny (pozvánka na štúdium)

Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Košická arcidiecéza a Akadémia Karola Wojtylu otvára prihlasovanie na nový akademický rok 2023/24 v programe Master v teológii manželstva a rodiny.
Program je určený pre osobnú a profesionálnu formáciu a profiláciu jednotlivcov, manželských párov, odborníkov seminaristov, kňazov, zasvätených a odborníkov a budúcich koordinátorov pastorácie rodín vo farnostiach.
Obsah programu tvorí pohľad učenia Cirkvi a spoločenských vied na manželstvo a rodinu. Lektormi programu sú kňazi, manželia a odborníci zo Slovenka a zahraničia. Program garantuje Mons. doc. Marek Forgáč, PhD. Štúdium trvá dva roky a prebieha od septembra do mája. Prihlásiť sa je možné do 30. 4. 2023 prostredníctvom https://www.ku.sk/fakulty-katolickej-univerzity/teologicka-fakulta/uchadzac/kontinualne-vzdelavanie.html.