OZNAM: 2% z daní za rok 2022

Ak môžete a chcete podporiť prácu s deťmi, mládežou či organizovanie kultúrnych podujatí, môžete to urobiť cez darovanie 2% z dane pre OZ GOTIKA, ktoré má síce sídlo v Rožňave, kde pán dekan Polák toto OZ založil, ale peniaze budú využité vo farnosti Rimavská Sobota kde práve pôsobí. Tlačivo si môžete zobrať fyzicky v kostole vzadu na stolíku alebo stiahnuť na https://www.farnostrs.sk/sk/2-z-dani/
Ďakujeme.

POZVÁNKA: Púť do Ríma (letecky) 16. – 20. mája 2023

Farnosť Rimavská Sobota v spolupráci s CK TRINITY organizuje púť do Ríma – letecky z odletom z Budapešti. Podrobné informácie máte na plagáte, záujemci nech sa hlásia u pána dekana Poláka. CK určila termín zaplatenia zálohy vo výške 250 Eur do 20. 3. 2023 pri podpise Zmluvy o zájazde a doplatok najneskôr do 15. 4. 2023. Pokračovať v čítaní: POZVÁNKA: Púť do Ríma (letecky) 16. – 20. mája 2023

OZNAM: Prijímacie pohovory do kňažského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach

„Neboj sa! Vstaň, volá ťa!“ (Mk 10,49). Ak cítiš povolanie ku kňazstvu, neboj sa, ohlás sa vo svojej farnosti a napíš prihlášku do Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach. Podrobnosti nájdeš na našej stránke http://www.kske.sk/?option=podmienky Termín podania prihlášky je do 30. apríla 2023. Ak sa Ti dá, príď na deň otvorených dverí na Teologickej fakulte vo štvrtok 9. februára 2023 a na víkendovku do seminára 24.-26. februára 2023. Pokračovať v čítaní: OZNAM: Prijímacie pohovory do kňažského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach

OZNAM: Zbierka na pomoc pre Turecko a Sýriu

Biskupi Slovenska pozývajú všetkých k spojeniu sa v modlitbách a k vyjadreniu solidarity s trpiacimi následkom zemetrasenia v Turecku a Sýrii. Podporu na zabezpečenie humanitárnej pomoci je možné poslať prostredníctvom Slovenskej katolíckej Charity na účet: SK93 1100 0000 0029 4546 3097, variabilný symbol: 5090.

Viac informácií nájdene na:
https://www.charita.sk/pomoc-utecencom/vyhlasujeme-zbierku-na-pomoc-turecku-a-syrii-po-nicivych-zemetraseniach/

Zo života farnosti: Vyslanie koledníkov Dobrej noviny 2022

Dnes (11.12.2022) sa vo farnosti Poltár konala svätá omša, pri ktorej otec biskup vyslal koledníkov Dobrej noviny spolu so svojim požehnaním. Zúčastnili sa aj koledníci so sprevádzajúcimi osobami a svojimi rodinami z našej farnosti a aktívne sa zapojili aj do liturgie.
Prinášame niekoľko záberov…  Pokračovať v čítaní: Zo života farnosti: Vyslanie koledníkov Dobrej noviny 2022