POZVÁNKA: Skalné sanktuárium Božieho milosrdenstva na hore Butkov – 22. mája 2021

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Ladce a farnosť Beluša, obec Ladce, obec Beluša, Považská cementáreň, a.s., Nadácia AGAPA Ladce Vás srdečne pozývajú na slávnostnú bohoslužbu do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Butkov, 22. mája 2021.
Pokračovať v čítaní: POZVÁNKA: Skalné sanktuárium Božieho milosrdenstva na hore Butkov – 22. mája 2021

OZNAM: Podporte našu farnosť

Nakoľko neslávime verejné bohoslužby, môžete našu podporiť našu farnosť podľa uváženia jedine online, naskenovaním QR kódu alebo zaslaním ľubovoľnej finančnej čiastky na číslo účtu:

Rímskokatolícka cirkev farnosť Rimavská Sobota
IBAN: SK36 0900 0000 0000 6893 0853
Účet je vedený v Slovenská sporiteľňa, a. s.

IBAN: SK36 0900 0000 0000 6893 0853

ZA KAŽDÚ VAŠU POMOC ÚPRIMNÉ PÁN BOH ZAPLAŤ!

OZNAM: Zrušenie bohoslužieb – aktuálne informácie

Vedenie regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Rimavskej Sobote vydalo vyhlášku na základe ktorej vstúpilo do platnosti nariadenie, ktoré ovplyvní aj našu farnosť a s ním spojené plánované bohoslužby počas sviatkov ale aj mimo nich. Od 24.12.2020 až do odvolania nebudeme teda v našej farnosti sláviť verejné bohoslužby. Toto rozhodnutie prichádza pre nás všetkých v náročnom období, ale ako farnosť ho rešpektujeme, veríme a zároveň sa modlíme za zlepšenie situácie, aby sme sa čo najskôr mohli opäť stretnúť v chrámoch a sláviť sväté omše spoločne. Počas sviatkov Vám prinesieme aspoň živé prenosy svätých omší tu na Facebooku, presný program priamych prenosov svätých omší upresníme v najbližších hodinách.