Krst detí

Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu, ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní: „A tak sa krst správne a vhodne definuje ako sviatosť znovuzrodenia skrze vodu v slove.“ (KKC 1213).

Sviatosť krstu sa vysluhuje predovšetkým pre deti z našej farnosti a z filiálok, ktoré k nej patria. Pokiaľ má dieťa trvalý pobyt v inej farnosti, tak potrebujeme licenciu ku krstu, ktorú si prinesú rodičia od miestneho farára.

Na fare vypíšeme krstný lístok so všetkými náležitosťami. Treba priniesť rodný list dieťaťa, sobášny list rodičov, vystavené na farskom úrade, ak mali cirkevný sobáš mimo Rimavskej Soboty a krstný list krstných rodičov, OP.

Krst vysluhujeme vo farskom kostole, po dohode s kňazom a zápise vo farskej kancelárii, prvú a tretiu nedeľu v mesiaci. V súrnych prípadoch vysluhujeme sviatosť krstu podľa dohody.

Krstné ponaučenie býva aspoň raz na farskom úrade. Termín náuky dohodneme pri zápise.
Na ponaučenie má prísť minimálne jeden krstný rodič a rodičia dieťaťa. V prípade ak sú krstní rodičia z iného mesta a nemôžu sa dostaviť na ponaučenie, prinesú potvrdenie od miestneho kňaza o absolvovaní krstného ponaučenia.

Na krst je potrebné priniesť: sviečku a košieľku.