Úradné hodiny

RÍMSKOKATOLÍCKY FARSKÝ ÚRAD V RIMAVSKEJ SOBOTE
Hlavné námestie 29, 979 01 Rimavská Sobota
tel. 047/56 31 031, email: rasto.polak@gmail.com

Pondelok
09:00 – 12:00 – Michalec, kaplán
Streda
09:00 – 12:00 – Mag, kaplán
15:00 – 16:00 – Mag, kaplán
Piatok
09:00 – 12:00 – Michalec, kaplán

KAŽDÝ DEŇ PO SV. OMŠI V SAKRISTII KOSTOLA.

V súrnom prípade (pohreb, zaopatrovanie) aj mimo úradných hodín.
Každú 2. stredu v mesiaci je farská kancelária z dôvodu rekolekcií zatvorená!!!

Sviatosť krstu:
Vysluhujeme v 1. a 3. sobotu v mesiaci. Náuka je v piatok o 18:30 hod. pred krstom.
Krstní rodičia – aspoň 1 krstný rodič musí byť rímsko-katolík praktizujúci vieru!!!
Zápis na krst treba urobiť najmenej 2 týždne pred termínom krstu.

Sviatosť manželstva:
PODMIENKY PRE PRIJATIE SVIATOSTI MANŽELSTVA:

  • Snúbenci sa hlásia na farskom úrade 3 mesiace pred termínom sobáša, ak nie sú obidvaja katolíci tak skôr.
  • Nahlásenie sobáša, vypísanie zápisnice, termín sobáša, termín náuk a prvé stretnutie si dohodnú len s farárom.
  • Sobáš so sv. omšou môžu žiadať len snúbenci praktizujúci katolícku vieru.

Kancelária farského úradu, tel.: 047/56 31 031;
Rastislav Polák, dekan – farár, mob. +421 917 350 290