Kontakt

ADRESA:

Rímskokatolícka cirkev
farnosť Rimavská Sobota
Hlavné námestie 29
Rimavská Sobota
979 01

Telefón: 047/56 31 031

Email: rimavska-sobota@burv.sk

 
Ak chcete finančne podporiť aktivity v našej farnosti, môžete tak urobiť na čísle farského účtu:

IBAN: SK36 0900 0000 0000 6893 0853
 
ZA KAŽDÚ VAŠU POMOC ÚPRIMNÉ PÁN BOH ZAPLAŤ!

KŇAZI PÔSOBIACI VO FARNOSTI:

 • PaedDr. ThDr. Rastislav Polák, PhD.
  dekan – farár
   
  mobil: +421 917 350 290
   
  email: rasto.polak@gmail.com
    • Mgr. Ondrej Michalec
  kaplán
   
  mobil: +421 908 570 510