Kontakt

ADRESA:

Rímskokatolícka cirkev
farnosť Rimavská Sobota
Hlavné námestie 29
Rimavská Sobota
979 01

Telefón: 047/56 31 031

Email: rimavska-sobota@burv.sk

 
Ak chcete finančne podporiť aktivity v našej farnosti, môžete tak urobiť na čísle farského účtu:
SK36 0900 000000 0068930853
 

KŇAZI PÔSOBIACI VO FARNOSTI:

 • PaedDr. ThDr. Rastislav Polák, PhD.
  dekan – farár
   
  mobil: +421 917 350 290
   
  email: rasto.polak@gmail.com
    • Mgr. Štefan Baláž
  kaplán
   

 • Mgr. Ján Horvát
  kaplán