Poriadok sv. omší

Poriadok sv. omší vo farskom kostole sv. Jána Krstiteľa

Pondelok – Piatok
06:30 – slovensky

16:30 – slovensky (párne mesiace)
17:30 – maďarsky

16:30 – maďarsky (nepárne mesiace)
17:30 – slovensky

Sobota
07:30 – slovensky
08:30 – maďarsky

17:00 – slovensky (s nedeľňajšou platnosťou)

Nedeľa
07:30 – slovensky
09:00 – maďarsky
10:30 – slovensky

17:00 – slovensky

Fatímske večeradlo je stále 1. sobotu v mesiaci o 7:00 hod. so sv. omšou v slovenskom jazyku a o 9:00 hod. so sv. omšou v maďarskom jazyku.

Poriadok sv. omší vo filiálnych kostoloch
Nedeľa
08:00 – Čerenčany – každú 2. nedeľu
08:00 – Dúžava – 1 nedeľu v mesiaci
09:15 – Kružno
10:30 – Zacharovce

Sv. omše na filiálkach v Čerenčanoch a Dúžave sú vyhlasované vo farskom kostole týždeň vopred. Ich zmena je preto možná.