Zo života farnosti: Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

Lupienky ruží, vyzdobené oltáriky, ešte krajšie vyobliekané najmladšie farníčky… a v samom centre ON. Dnes po roku sme oslávili svätou omšou a procesiou po námestí krásnu slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Znovu raz vďaka za požehnaný čas.
Pokračovať v čítaní: Zo života farnosti: Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

OZNAM: Zbierka pre vojnových utečencov z Ukrajiny

Pod záštitou Diecéznej charity v Rožňave organizujeme zbierku pre vojnových utečencov z Ukrajiny.

Kto môže nech donesie:

  • trvanlivé potraviny (konzervy, paštéty, cestoviny, cukor), keksíky pre deti, trvanlivé mlieko, čaj, káva, dojčenská výživa, mlieko pre deti: napr. nutrilon, sunar, beba
  • hygienické potreby: mydlo, šampón, hygienické vreckovky, vlhčené antibakteriálne utierky (na hraniciach nie je tečúca voda, kde by si mohli umyť ruky, …), detské plienky, vlhčené obrúsky pre deti, dámske hygienické vložky
  • deky, vankúše, respirátory (mnohí prichádzajú s respiračnými ochoreniami – na Ukrajine si respirátor kúpiť nevedia), dezinfekcia na ruky

Tieto veci môžete doniesť do našej farskej pivnice v Základnej umeleckej škole (ZUŠ) v čase:
Pondelok – Piatok: 9:00 – 10:00 h alebo večer 17:00 – 18:00 h.
Sobota: 9:00 – 12:00 h.

Zamyslenie: 25.12.2021 – Narodenia Pána

Polnoc
Izaiáš 9, 1-6; Títovi 2, 11-14; Lukáš 2, 1-14

Svitanie
Izaiáš 62, 11-12; Títovi 3, 4-7; Lukáš 2, 15-20

Deň
Izaiáš 52, 7-10; List Hebrejom 1, 1-6; Ján 1, 1-18 alebo 1, 1-5 9-14

A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy. (Ján 1:14)
Pokračovať v čítaní: Zamyslenie: 25.12.2021 – Narodenia Pána

Adventné zamyslenie: 24.12.2021 – Štedrý deň

Ráno
2. Samuelova 7,1-5 8b-12 14a 16; Lukáš 1, 67-79

Vigília 
Izaiáš 62, 1-5; Skutky 13, 16-17 22-25; Matúš 1, 1-25; alebo 1, 18-25

Choď a povedz môjmu sluhovi Dávidovi: Toto hovorí Pán: Ty mi chceš postaviť dom, v ktorom mám bývať? ….. Ja som ťa vzal z pastviny spoza oviec…Bol som s tebou, kde si len išiel, vyhubil som spred teba všetkých nepriateľov a urobil ti veľké meno, aké majú tí najväčší na zemi…Chcem svojmu ľudu Izraelu určiť miesto…A pán ti oznamuje, že Pán postaví dom tebe. Tvoj dom a tvoje kráľovstvo bude predo mnou naveky pevné; tvoj trón bude upevnený naveky. (2. Samuelova 7, 5 8 9 10 11 16)
Pokračovať v čítaní: Adventné zamyslenie: 24.12.2021 – Štedrý deň

Adventné zamyslenie: Štvrtok štvrtého adventného týždňa

Malachiáš 3, 1-4 23-24; Lukáš 1, 57-66

Veď on je ako rozpaľujúci oheň a ako zelina práčov…..vyčistí synov Léviho…..Hľa ja vám pošlem proroka Eliáša, skôr než príde Pánov deň, veľký a hrozný. A obráti srdce otcov k synom a srdce synov k ich otcom. (Malachiáš 3, 2b-4 23-24)
Pokračovať v čítaní: Adventné zamyslenie: Štvrtok štvrtého adventného týždňa