Zo života farnosti: Posviacka kríža – Sabová 2021

Dnes sme požehnali nový kríž na Sabovej. Ani nepriazeň počasia nás neodradila od účasti na tomto slávnostnom okamihu, nech nám Kristov križ, symbol našej spásy pomáha prekonať každú nepriazeň či burku života. Prinášame niekoľko záberov…