OZNAM: Nahlasovanie úmyslov sv. omší

Milí veriaci, aj keď sa verejné sv. omše neslávia, predsa s pánom kaplánom slúžime sv. omše súkromne každý deň na svoje úmysly. Už ste mi volali a máte záujem o slúženie vašich úmyslov.
Kto chce, aby sme odslúžili sv. omšu na jeho úmysel, nech napíše úmysel, telefóne číslo a vloží ho do obálky spolu s omšovým štipendiom. Obálku treba vhodiť do poštovej schránky na farskom úrade. Telefonicky vám oznámime, v ktorý deň a v ktorú hodinu bude sv. omša odslúžená a vy sa aspoň na diaľku môžete duchovne spojiť s nami pri slávení sv. omše na váš úmysel.

Ubezpečujem vás o našej modlitbe za vás. Každú nedeľu obetujem sv. omšu za vás, mojich farníkov. Nech vás všetkých dobrý Boh ochraňuje a sprevádza v tomto čase skúšky. Nech je to pre nás čas, v ktorom sa naučíme vážiť si jeden druhého a hľadať Boha v každom okamihu nášho života.

V modlitbe s vami, váš duchovný otec Rastislav Polák