OZNAM: Vysluhovanie sviatosti zmierenia (sv. spoveď)

Drahí veriaci nakoľko obmedzenia ohľadom šírenia koronavírusu naďalej platia a vysluhovanie sviatostí je v dôsledku opatrení dosť obmedzené, pripravili sme pre Vás možnosť prijať sviatosť zmierenia (svätá spoveď) nasledujúcim možným spôsobom:

Sviatosť zmierenia bude možné prijať individuálne na farskom úrade, po dohode s pánom dekanom (kontakt na pána dekana +421917350290). Spovedať sa bude individuálne podľa dohody v dohodnutom čase (treba si zavolať a nahlásiť sa a dohodnúť presný čas). Poprosíme veriacich, ktorí chcú využiť možnosť svätej spovede, aby mali rúška a chránili tak seba aj kňazov (rúška budú mať aj kňazi).