Pre deti: Otázky na piatkovú sv. omšu na 15. októbra 2021

Otázky:
1. Aký mal problém Karol ako miništrant?
2. Ktorú v poradí ako pápež Ján Pavol II. napísal encykliku o Duchu Svätom – Pán a Oživovateľ?
3. Koľko je darov Ducha Svätého?

Na výkres nakreslíme symbol 3. Božskej osoby – Ducha Svätého