Pre deti: Otázky na piatkovú sv. omšu na 5. novembra 2021

Otázky:
1. Akou chorobou sa nakazil Karolov brat Edmund?
2. Kým sa chcel stať Karol?

Na výkres nakresli obrázok, ako si prežil čas dušičiek.
Napr. Návšteva cintorína, akú modlitbu si sa modlil pri hrobe svojich blízkych.