Pre deti: Otázky na piatkovú sv. omšu na 12. novembra 2021

Otázky:
1. Koľko rokov mal Karol keď mu zomrel otec?
2. Akého sna sa musel Karol zrieknuť, aby sa stal kňazom?

Obrázok:
Nakresli monštranciu s Eucharistiou, ako si ju videl/a počas Poklony sviatosti Oltárnej, minulý prvý piatok v mesiaci novembri.