Pre deti: Otázky na piatkovú sv. omšu na 19. novembra 2021

Otázky:
1. Kedy bol Karol Wojtyla vysvätený na kňaza?
2. Kde slávil Karol Wojtyla svoju 1. primičnú sv. omšu?

Ako obrázok kreslíme kňaza pri slávení sv. omše.