Zamyslenie: 25.12.2021 – Narodenia Pána

Polnoc
Izaiáš 9, 1-6; Títovi 2, 11-14; Lukáš 2, 1-14

Svitanie
Izaiáš 62, 11-12; Títovi 3, 4-7; Lukáš 2, 15-20

Deň
Izaiáš 52, 7-10; List Hebrejom 1, 1-6; Ján 1, 1-18 alebo 1, 1-5 9-14

A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy. (Ján 1:14)

Niekto komu sa môžeme odovzdať. 

Na Božie narodenie začnem citáciou anglického spisovateľa G. K. Chestertona: ,,Človek začne žiť až od okamihu, keď nájde niečo, čo je mu drahšie ako život.” Ježiš nám vo svojich výrokoch o Božom kráľovstve povedal, čomu by sme mohli dať prednosť pred vlastným životom – a fungovalo by to! Biblia končí slovami, že sme povolaní byť ľuďmi, ktorí by mohli povedať ,,Príď, Pane Ježišu” (Zjavenie 22:20), ktorí by mohli do svojho života privítať niečo väčšie ako bežné záležitosti a žiť v Božom ,,Veľkom obraze.” Všetci musíme prosiť o to, aby nám bola daná milosť, aby sme pred svojím nepatrným životom dali prednosť niečomu inému, pretože nám bol ponúknutý zdielaný život, život v jednote, večný život, Boží život, ktorí sa stal v tomto svete viditeľný práve v Ježišovi. V takomto živote sa neocitneme vďaka tomu, že sa budeme chovať korektne. Ocitneme sa tam vtedy, keď umožníme spojenie. Je to ako voľne prístupné bezdrôtové spojenie. 

Kráľovstvo Božie ide konečne stotožniť so samotným pánom Ježišom. Keď počas tohto dňa narodenia Pána povieme ,,Príď Pane Ježišu”, dávame prednosť jeho panovaniu pred akýmkoľvek iným systémom lojality alebo pred akoukoľvek inou sférou hodnôt a noriem. Ak je Pánom Ježiš, potom ním nie je cisár! Ak je Pánom Ježiš, potom ním nie je ekonomika ani trh akcii! Ak je Pánom Ježiš, potom ním nie je môj dom, ani majetok, ani rodina či práca! Ak je Pánom Ježiš, potom tým pánom nie som ani ja! Tieto mnohoúrovňové dôsledky boli naprosto jasné obyvateľom rímskej ríše v prvom storočí, pretože veta ,,Cisár je pán!” bola testom lojality k ríši a akousi politickou nárazníkovou nálepkou (aké sa lepia v Amerike na nárazníky áut a je na nich napísané posolstvo vzťahujúce sa obvykle k majiteľovmu politickému, náboženskému alebo akejkoľvek inej príslušnosti; poznámka prekladateľa). Oni i ostatní vedeli, že naliehavo zmenili svoju ,,príslušnosť”, keď prijali Ježiša ako Pána namiesto rímskeho cisára ako svojho spasiteľa. 

Všetci v podstate hľadáme niekoho, komu by sme sa mohli odovzdať, niečo, čo by sme si cenili viac ako svôj život. A tu dochádza k úžasnému prekvapeniu: Boh je ten jediný, komu sa môžeme odovzdať, aniž by sme stratili seba Je iróniou, že práve vtedy seba nájdeme, v úplne novom význame sebachápania. Niečo podobné sa nám deje v menšom merítku, keď sa zamilujeme. Vždy je to však skok viery dopredu v čase. Nikdy si dopredu nie sme istý, či je to pravda. Určite je to ,,v rozpore so zdravým rozumom”, ale je to zasľúbenie, ktoré prišlo na svet práve o Božom narodení, zasľúbenie ,,plné milosti a pravdy”. Týmto darom úplne nám daným, ktorý si môže vziať zadarmo a raz a navždy úplne každý v celom stvorení, je Ježiš. Tento kozmický vzkriesený Kristus je skutočne voľne bezdrôtovo prístupný a jediné, čo musíme urobiť, je pripojiť sa. 

Ľudstvo má nabudúce právo vedieť, že je dobré byť človekom, že je dobré žiť na tejto zemi, že je dobré mať telo, pretože Boh si v Ježišovi zvolil ľudstvo a prikyvol mu. Alebo ako hovoríme my františkáni: ,,Vtelenie je už i vykúpením.” Problém je vyriešený. A teraz poďte a maximálne si užite všetky nadchádzajúce dni. Nielen, že je ,,vždycky Advent”, ale každý deň teraz môžu byť Vianoce, pretože ten o ktorom sme si mysleli, že na neho čakáme už raz a navždy prišiel. 

K zamysleniu: 
Dnes sa len ,,skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán” (Žalm 34:9)

Z knihy Richard Rohr – Preparing for Christmas Daily meditations for Advent