Adventné zamyslenie: 24.12.2021 – Štedrý deň

Ráno
2. Samuelova 7,1-5 8b-12 14a 16; Lukáš 1, 67-79

Vigília 
Izaiáš 62, 1-5; Skutky 13, 16-17 22-25; Matúš 1, 1-25; alebo 1, 18-25

Choď a povedz môjmu sluhovi Dávidovi: Toto hovorí Pán: Ty mi chceš postaviť dom, v ktorom mám bývať? ….. Ja som ťa vzal z pastviny spoza oviec…Bol som s tebou, kde si len išiel, vyhubil som spred teba všetkých nepriateľov a urobil ti veľké meno, aké majú tí najväčší na zemi…Chcem svojmu ľudu Izraelu určiť miesto…A pán ti oznamuje, že Pán postaví dom tebe. Tvoj dom a tvoje kráľovstvo bude predo mnou naveky pevné; tvoj trón bude upevnený naveky. (2. Samuelova 7, 5 8 9 10 11 16)

Najdôležitejšia je pripravenosť. 

Na štedrý deň ráno pravdepodobne veľa ľudí zamyslenia nečíta, takže vám gratulujem, že vy ste si na to čas urobili, napriek tomu, že je mi jasné, že dnes máte pred sebou určite veľa vzrušujúcich vecí, ktoré musíte urobiť a na ktoré sa tešíte. Všetko tkvie v pripravenosti. Pravdepodobne neexistuje behom celého roka deň, ktorý vyvoláva toľko očakávaní ako 24. december. V skutočnosti je vianočnejší ako samotné Božie narodenia, pretože má v sebe celú energiu Adventu. Čas sa naplnil (porovnaj Lukáš 2:6). Dnes ráno by sotva niekto zavítal do kostola. Všetko sa chystá na večer a je k tomu taktiež veľmi podivuhodný dôvod. 

Je to jednako škoda, pretože prvé čítanie v dnešnej rannej omši je zvlášť pôsobivé a patrí vlastne k mojim najobľúbenejším, ale skoro nikto ho dnes nebude počuť. Číta sa fantastický dialóg medzi prorokom Nátanom a kráľom Dávidom, jeho časť je uvedená vyššie. Spomínané vymenenie úloh predstavuje prekvapivý zvrat, ktorý sa od tej chvíle stáva ústrednou biblickou témou milosti, vyvolení a Božia iniciatíva. Vydávame sa na cestu ako Dávid a myslíme si, že musíme urobiť niečo, čím by sme sa pred Bohom predviedli  – metaforou toho je spomenuté ,,vybudovanie domu pre Pána”. A Boh to ako vždy obracia a hovorí: ,,Nie, Dávid, to ja vybudujem dom tebe!” (Ak chcete prečítajte si celú 7. kapitolu v 2. knihe Samuela, pretože je skutočne skvelá). 

Je najvyšší čas, aby sa nám tento príbeh zapísal do nevedomia. Pripraví nás plne na deň, ktorý je pred nami, a to oveľa viac než čokoľvek čo by som vám mohol povedať ja. 

K zamysleniu: 
Snažíte sa stále budovať Pánov dom, alebo ste schopní nechať najprv Pána, aby on postavil dom vám? 

Z knihy Richard Rohr – Preparing for Christmas Daily meditations for Advent