Zo života farnosti: Obnovený kríž na Sobôtke

Kríž, ktorý pán dekan posvätil 13. 9. 2020 po jeho generálnej oprave si chvála Bohu nachádza ľudí, ktorí si na tomto mieste nachádzajú čas a miesto na osobnú modlitbu. Zapálené sviece a kvety sú toho jasným dôkazom.

Bože vďaka za Tvoj kríž, ktorý sa nám stal SPÁSOU