Adventné zamyslenie: 4. adventná nedeľa

Micheáš 5, 1-4a; List Hebrejom 10, 5-10; Lukáš 1, 39-45
(ročný cyklus C)

Preto vám sám Pán dá znamenie : Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel! (To je Boh s nami)  Izaiáš 7:14

Slepá viera Márii a Jozefa

Ľudia Božieho kráľovstva sú tvorcami dejín. Otvárajú malé kráľovstvá tohto sveta alternatívnemu a rozsiahlejšiemu svetu: Úplnému Božiemu stvoreniu. Ľudia, ktorí ešte žijú vo svojom falošnom ja, sú tí, ktorí naopak dejiny brzdia. Používajú Boha a náboženstvo k tomu, aby chránili svoj vlastný status a status quo sveta, z ktorého ťažia. Často sú to ľudia ustráchaní, ľudia slušní a usporiadaní, ľudia najrôznejšieho veku, ktorí uvažujú tak isto ako uvažujú všetci ostatní, a ktorí nemajú silu sa z toho vymaniť, alebo ako to sformuloval Ježiš v dnešnom evanjeliu ,,zmeniť sa” (Marek 1:15, Matúš 4:17).

Ako si môžeme skutočne myslieť, že Mária ak uvažovala tak, ako mala na základe svojej výchovy uvažovať každá slušná židovská žena, mohla byť vôbec pripravená na toto zvestovanie? Musela dovoliť Bohu, aby ju vyviedol z obmedzených predstáv o tom, čo môže v živote čakať, z jej komfortnej zóny pohodlia, z jej svedomitého náboženstva, ktoré by sa dalo charakterizovať heslom ,,riaď sa tým, čo povie vodca”. Bola veľmi mladá a asi i dosť nevzdelaná. Iba teológia asi nebude tým, čo potrebujeme zo všetkého najviac, určite sa však nezaobídeme bez poctivosti a odvahy. Nič, čo sa hovorilo v synagóge Máriu ani Jozefa na túto cestu nepripravilo. Obaja sa museli spoľahnúť na svojich anjelov. Ktorý spoľahlivý biskup by dôveroval takejto situácii. Ja teda určite nie. Všetko čo vieme o Jozefovi je, že bol spravodlivý muž (Matúš 1:18), taktiež mladý a pravdepodobne nevzdelaný. Toto všetko uráža naše kritériá aj spôsob, akým by sme z pravidla hodnotili autenticitu popísaných udalostí. 

Prečo na jednej strane milujeme a obdivujeme ľudí ako Mária a Jozef, ale na druhej strane už nenapodobňujeme ich cestu viery, ich odvahu ani to, že nepotrebovali žiadne osvedčenie zo strany náboženského systému? Boli to dvaja laici, ktorí naprosto dôverovali svojím vnútorným skúsenostiam s Bohom a ktorí sa ním nechali viesť až do Betlehema a ďalej. V evanjeliu nie je jediná zmienka o tom, že by títo dvaja konzultovali svoje vnútorné skúsenosti s veľkňazmi či synagógou, oni si to celé ani len neoverovali a neporovnávali s písmom. Mária a Jozef kráčali s odvahou a v slepej viere, že ich skúsenosť je pravdivá a nikto im nemusel dosvedčovať, že konajú správne. Ich jedinou záchytnou sieťou bola Božia láska a milosť. To bola záchytná sieť, ktorú si museli už skôr mnohokrát otestovať, inak by do nej nepadli s takou gráciou. 

K zamysleniu: 
Akými spôsobmi dôverujeme svojej vnútornej autorite? Nemáte strach, že by ste sa potom stali rebelmi, ak by ste mu začali dôverovať? Boli Mária a Jozef rebelovia? 

Z knihy Richard Rohr – Preparing for Christmas Daily meditations for Advent 
Foto: The Chosen (Youtube kanál seriálu)