Adventné zamyslenie: Piatok tretieho adventného týždňa

Izaiáš 56, 1-3a 6-8; Ján 5, 33-36

Skutky, ktoré mi dal vykonať Otec. Tieto skutky, ktoré konám, svedčia o mne, že ma poslal Otec. (Lukáš 7:24)

Pustite sa do toho

Ježiš hovorí : “Nechcem po vás, aby ste verili mojim slovám, podívajte sa na moje činy či skutky, ktoré konám.” Skutky hovoria samé za seba, zatiaľ čo o slovách sa môžeme teoreticky prieť. Čím ďalej sa snažím nasledovať Ježiša, tým ďalej vám môžem povedať, že ja Ježišovi už ,,neverím”. Ja ho poznám. Poznám ho preto, lebo sa riadim často jeho radou, podstupujem sním najrôznejšie nebezpečenstvá a po každom sa pritom ukazuje, že to ako ma vedie je pravda! Nakoniec teda neveríme, ale vieme! Ježiš nás nežiada, aby aby sme verili v neuveriteľné (ako keby niečo také mohlo vôbec potešiť Boha). Skôr nám hovorí: ,, Skúste toto” a sami uvidíte, že je to pravda. Samozrejme ono prvé vyskúšanie vždy znamená skok do viery do určitej formy konania a praxe.

Písmo nám jasne hovorí, že treba ,,do toho ísť” ako by sme to vyjadrili dnes. Písmo nepredstavuje iba vieroučný systém, alebo dogmy, ktoré sme z neho udelali. Slovo Božie nám zrozumiteľne hovorí, že ak nerobíme to čo nám hovorí, tak mu v skutočnosti ani neveríme, a ani sme ho poriadne nepočuli. Jediný spôsob, ako sa môžeme presvedčiť o svojej moci, o svojej dôstojnosti a Božej moci je, že začneme jednať a prekročíme hranicu, ktorá sa do určitej miery vyžaduje nerozumnosťou a nedokázateľnosťou, čo je taktiež dôvod prečo to voláme vierou. Keď prekročíme túto hranicu a konáme novým spôsobom na základe hodnôt, ktoré sú podľa nášho presvedčenia hodnotami Božieho kráľovstva, jedine vtedy počúvame novým spôsobom a skutočne veríme tomu, o čom prehlasujeme, že tomu veríme v prvom rade.

Domnievam sa, že v nadchádzajúcich rokoch sa kresťanstvo preorientuje od dôrazu na vieroku k pozvaniu do ,,cvičenia”, po ktorých si uvedomíme všetko na novej úrovni. (Jezuiti tieto cvičenia nazývajú ,,exercície“, metodisti ,,metódami” a Gándhí je zasa označoval za ,,experimenty s pravdou.”).

Zhrniem to nasledovne. Do nového spôsobu života sa nestačí jen ponoriť mysľou. Naopak do nových spôsobov myslenia sa musíme vžiť, respektíve ich musíme žiť nielen teoreticky. Bez činov a rozhodnutia týkajúcich sa živnotného štýlu, bez konkrétnej praxe sú slová nebezpečné a značne iluzórne.

K zamysleniu:
Čo môžeme urobiť pre to, aby ste si plne uvedomovali moc Ducha?

Z knihy Richard Rohr – Preparing for Christmas Daily meditations for Advent