Adventné zamyslenie: Streda štvrtého adventného týždňa

1. Samuelova 1, 24-28; Lukáš 1, 46-56

…(Boh) rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povyýšil ponížených. Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno. (Lukáš 1:29)

Moc, prestíž a majetok.

V dôslednom Ježišovom učení a v Máriinom veľkolepom Magnificat sa zhodne hovorí, že príchodu Božieho kráľovstva bránia predovšetkým tri veci. Označujem ich skratkou MPM: moc, prestíž a majetok. Mária konkrétne hovorí ,,pyšne zmýšľajúci” vládcovia na tróne a ,,bohatí”. Hovorí, že ich Boh ,,rozptílil”, ,,zvrhol” a ,,poslal preč naprázdno”. (Túto Máriinu modlitbu považovala argentínska vláda za natoľko rozvratnú, že zakázala jej verejné recitovanie pri protestných pochodoch!).

Môžeme sa ľahko presvedčiť o tom, že celých deväť desatín Ježišovho učenia sa vzťahuje k jednej z týchto troch kategórii : naša túžba po moci, prestíži a majetku totiž bráni Božiemu príchodu. Prečo to nevidíme? Z nejakého dôvodu máme sklon lokalizovať zlo skôr do svojho tela než do svojej mysle, srdce a ducha. Strašne sa hanbíme za svoju telesnosť a náš pocit hanby sa nutne prejavuje v oblastiach súvisiacich so závislosťou, ako je pitie alkoholu, užívanie drog, sex, prejedanie sa a telesný vzhľad. Možno preto sa Boh stal v Ježišovi teľom. Boh nám potreboval povedať, že je dobré byť ľudským telom. To je pre kresťanskú zvesť ústredné a kľúčové.

Určite som za to, aby sa dodržiavala patričná sexuálna morálka, ale Ježiš ani raz nehovorí, že by ta predstavovalo hlavný problém. Hriechy v tejto oblasti sú skôr hriechy slabosti alebo závislosti než hriechy spočívajúce v zlom úmysle alebo v zneužívaniu moci. V skutočnosti dokonca totiž Ježiš hovorí: ,,neviestky vás predchádzajú do Božieho kráľovstva” tých z nás, ktorí sa ,,bratríčkujú” s mocou, prestížou a majetkom (Matúš 21:31). To sú totiž postoje, ktoré znecitlivujú srdce, umožňujú nám všetko posudzovať veľmi egocentricky a celkovo otupujú naše duchovné vnímanie. Z akejsi príčiny sa kresťanská história rozhodla to nevidieť a my sme začali pripisovať zlo niečomu inému než Ježiš. Práve hriechy našej mysli a srdca (viď Matúš 5, 20:48) spôsobujú, že nie sme schopní vidieť ,,Veľký obraz”. Toto učenie je nám pri povrchnom čítaní skryté, ale akonáhle ho uvidíme v texte za textom, už nie je možné, aby sme to naďalej nevideli. Zdá sa, že Mária sa vedela dívať dlho, hlboko a krásne.

K zamysleniu:
Akým spôsobom vám moc, prestíž a majetok bráni v tom, aby ste vošli do Božieho kráľovstva?

Z knihy Richard Rohr – Preparing for Christmas Daily meditations for Advent