Adventné zamyslenie: Utorok štvrtého adventného týždňa

Pieseň piesní 2, 8_14; Sofoináš 3, 14-18a, Lukáš 1, 39-45

A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.  (Lukáš 1:45)

Pravé náboženstvo

Čo sa týka daru kontemplácie, všetky veľké náboženstvá sveta došli k veľmi podobnému záveru. Všetky náboženstvá hinduizmus, judaizmus, budhizmus, východné náboženstvá – sa zhodnú na názore, aj keď každý trocha po svojom, že ide koniec koncov o to, aby sme premenili svoje vedomie, zmenili myslenie alebo sa po druhé určitým spôsobom ,,znovu narodili “. Každé náboženstvo to vyjadruje inými slovami a pravdepodobne s tým má taktiež odlišnú skúsenosť, ale všetci ukazujú na spojenie s Bohom. V náboženstve ide totiž o spojenie. Žiť vo vedomom spojení s Bohom je presne to, čo znamená ,,byť spasený”. 

Slovo religio, prekladáme z latinčiny ako náboženstvo, znamená ,,znovu sa previazať” – znova pospájať realitu, znovu všetko prepojiť, aby sme vedeli, ako vedel aj sám Ježiš, že ,,já a Otec sme jedno “ (Ján 10:30). Žiť v takom stave znamená zakúšať toto Veľké spojenie, tešíť sa tomu a zažívať, ako všetko tvorí jednotu, ako som ja v nich a ty vo mne “ (Ján 17:23). Až budú svetové náboženstvá takto vyspelé, nastanú nové dejiny, ktoré už nebudú založené na súperení, rivalite, kultúrach alebo bojoch, ale na ľuďoch, ktorí sú skutočne premenení (porovnaj Galaťanom 6,15-16). Títo ľudia zmenia svet, ako ho zmenila Mária, predovšetkým preto, že budú vedieť, že túto zmenu nespôsobia oni. Poznajú, že nemusia meniť druhých, ale skôr seba. A potom je to už na Bohu. 

K zamysleniu: 
Ako môžete do svojho modlitbového života vniesť dar kontemplácie? 

Z knihy Richard Rohr – Preparing for Christmas Daily meditations for Advent